Trivsel- och ordningsregler

På IFK Performance Center tränar allt från elitidrottare till motionärer. För att alla ska trivas och kunna träna på bästa sätt på IPC visar vi hänsyn och följer våra trivsel- och ordningsregler;

Plocka alltid i ordning efter dig, alla vikter och all utrustning läggs tillbaka på sin plats.

All utrustning och bänkar torkas av med papper och spray efter användning.

Det är inte tillåtet att använda flytande kalk och använder du fast kalk måste du noggrant torka bort det på utrustning och golv.

När du vilar i gymmet låter du andra medlemmar använda utrustningen. 

Använd papperskorg om det är något du behöver slänga.

Använd inomhusskor.

I IFK Performance centers lokaler pratar vi med normal samtalston.

All fotografering och filmning kräver godkännande från ansvarig på IFK Performance Center. Är dokumenterandet för privat bruk är det tillåtet så länge ingen annan medlem kommer med på bild. I omklädningsrum är fotografering inte tillåtet.

Rakning i duschen är inte tillåten.

Det är inte tillåtet att sälja eller marknadsföra varor och tjänster på IFK Performance Center.

Personlig träning eller annan träning av medlemmar eller spelare genomförs bara av IFK Performance anställda tränare samt tränare som IPC har avtal med.

Musikanläggning eller annan utrustning som är avsedd för personal får ej hanteras och användas av medlemmar.

Vid inpassering i gym såväl som omklädningsrum, gäller en person per kort och medlemskap, släpp aldrig in någon annan än sig själv.

IPC gör regelbundet stickprovskontroller på medlemskap, man ska då vara beredd att legitimera sig.  

Som medlem på IPC avstår du all form av doping.

Det går bra att ha barn med sig till IPC förutsatt att vårdnadshavaren har ordentlig koll på barnet. Barn får inte under några omständigheter använda utrustningen i gymmet. Har man med sig barnvagn in i lokalerna torkar man av däcken ordentligt innan man rullar in den i gymmet. För ungdomar mellan 11 och 15 år hänvisar vi till medlemskapet ”Träna Tillsammans” där träning får ske tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavaren ansvar då för barnet under hela vistelsen på IPC samt för att checka in både sig själv och barnet i systemet.

Om stöld, hot eller annan olaglig verksamhet förekommer på IFK Performance Center kommer det att polisanmälas.

IFK Performance Centers lokaler kameraövervakas.

Avstängning och uteslutning

Om våra regler inte efterlevs riskerar man avstängning. Avstängning kan ske för viss tid och med omedelbar verkan. Man kan även uteslutas. Det innebär att medlemskap och träningskort slutar att gälla.  

Utrymning vid brand

Alla medlemmar på IPC förbinder sig att ta del av den utrymningsinformation som finns i våra lokaler. Ta för vana att studera utrymningsplanerna och kolla upp vart närmaste nödutgång finns.

Hälsotillstånd och olycksfall

IPC:s medlemmar ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan delta i träning på IPC. IPC rekommenderar varje medlem att se över sitt försäkringsskydd.